Tag: riktad emisson

Styrelsen i Safe at Sea AB har idag den 14 november 2019 beslutat om att genomföra en riktad emission inom ramen för årsstämmans bemyndigande samt beslutat om att kalla till extra stämma. 

En riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genomförs i syfte att färdigställa utvecklingen av viktiga strategiska produkter, uppfylla de tillväxtmål som tidigare kommunicerats och beslutats av styrelsen samt för att säkerställa bolagets rörelsekapitalbehov.

Läs hela press releasen här:

https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-artikel?id=54130

News