Grupp på älvräddningskurs

Elveredning, älvräddning, rescue in swift water