Marianne Wittbom

Board Member Marianne Wittbom Safe at Sea AB

 

Huvudsaklig utbildning
– MBA Handelshögskolan Göteborg
– Ämneslärarutbildning Göteborgs universitet

Arbetslivserfarenhet
– VD Industriarmatur AB
– VD Flyinge AB
– Försäljningsdirektör Solar Sverige AB

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag
– Interim VD t.om 30 juni 2022, ledamot Safe at Sea
– Ordförande Swedish Exergy AB
– Ordförande Solkapital AB
– Vice ordförande Stiftelsen Clara
– Ledamot Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening

Innehav av aktier eller andra finansiella instrument i bolaget, både fysiskt, juridiskt samt närståendes innehav ska redovisas.
0 akter

Huruvida personen är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större ägare
Oberoende

Vilket år personen tillträdde sitt uppdrag
2021