Magnus Forsbrand

Magnus Forsbrand Board Member Safe at Sea AB

Huvudsaklig utbildning
– Civilingenjör Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola

Arbetslivserfarenhet
– VD MultiQ International AB
– VD Kamstrup SVM AB
– Vice VD Europolitan AB/Vodafone Sverige AB

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag
– Ledamot Safe at Sea AB
– Styrelseordförande D&E Bearings AB
– Styrelseordförande CMB Projekt AB
– Styrelseordförande Almi Företagspartner Blekinge AB
– Styrelseledamot Setek Group AB
– Styrelseledamot Pharmetheus AB
– Styrelseledamot Gimmersta Wallpaper AB
– Styrelseledamot Aqua Robur Technologies AB
– Styrelseledamot Cigol AB

Innehav av aktier eller andra finansiella instrument i bolaget, både fysiskt, juridiskt samt närståendes innehav ska redovisas.
0 aktier

Huruvida personen är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större ägare
Oberoende

Vilket år personen tillträdde sitt uppdrag
2021