Hans Bergenheim

Chairman of the Board

 

Huvudsaklig utbildning
– Ekonom från Handelshögskolan i Göteborg

Arbetslivserfarenhet
– VD AB Previa
– VD IKANO Bank
– Ansvarig Tjänstepension i Alecta

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag
– Styrelseordförande Acreto AB
– Styrelseordförande KMAB
– Styrelseordförande Pogab
– Styrelseordförande Styrelseakademien Västsverige
– Styrelseordförande Active Scent
– Styrelseordförande Norrpada

Innehav av aktier eller andra finansiella instrument i bolaget, både fysiskt, juridiskt samt närståendes innehav ska redovisas.
105,000 privat och 230,000 via bolag

Huruvida personen är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större ägare
Oberoende

Vilket år personen tillträdde sitt uppdrag
2017