Erik Johansson

Huvudsaklig utbildning
– Civilekonom Handelshögskolan Göteborg

Arbetslivserfarenhet
– Investment Director Volvo Group Venture Capital
– Head of Business Development Sjätte AP-fonden
– Managing Partner Nordic Investment Solutions

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag
– Board observer Flock Freight
– Board observer FourKites
– Board observer Adnavem
– Styrelseordförande Styrelseakademien Västsverige
– Styrelseordförande Active Scent
– Styrelseordförande Norrpada

Innehav av aktier eller andra finansiella instrument i bolaget, både fysiskt, juridiskt samt närståendes innehav ska redovisas.
Aktier 90 909 aktier och 90 909 täckningsoptioner

Huruvida personen är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större ägare
Oberoende

Vilket år personen tillträdde sitt uppdrag
2020