RS210_NMS_SSRS_0013-L

Svenska Sjöräddningssällskapet on one of their 59 RescueRunner crafts.

Svenska Sjöräddningssällskapet on one of their 59 RescueRunner crafts.