KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SAFE AT SEA AB (PUBL)

Aktieägarna i Safe at Sea AB (publ), 556713-7947, kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 28 maj 2020 kl. 16.00. Årsstämman genomförs i våra lokaler på Importgatan 15F, Hisings Backa men aktieägarna deltar på distans via digitalt verktyg. Information om aktieägarnas deltagande via digitalt verktyg meddelas i god tid inför årsstämman.

Läs hela kallelsen och press releasen här:

https://news.cision.com/se/safe-at-sea/r/kallelse-till-arsstamma-i-safe-at-sea-ab–publ-,c3097606