Gauldal

Brannvesenet, Räddningstjänst, elvredning, älvräddning, räddningsbåt, rescue craft, rescue boat, brandkåren,

Brannvesenet, räddningstjänsten, brandkåren, Norge, redningsbåt, elvredning, älvräddning, swift water rescue, fire rescue, Sea rescue, sjöräddning