Seawinddräkten och Lars 2

Elveredning, älvräddning, rescue in swift water